-očka s metrickým závitem

12.09.2014 12:47

Oko metrika 5x40,  6x80 ZN